l care logo

דרושים

 Tender Loving Care – לאיכות חיים אחרת

דרושים סביון

תיאור המשרה:
למרכז גריאטרי בצומת סביון דרושה עובדת תעסוקה למשרה חלקית.
דרישות התפקיד:
נדרש נסיון והמון סבלנות לעבודה עם קשישים.
מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

תיאור המשרה:
למרכז גריאטרי בצומת סביון דרושות אחיות לעבודה במשמרות, תנאים טובים למתאימים.
דרישות התפקיד:
נדרש נסיון בגריאטריה.

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

תיאור המשרה:
למרכז גריאטרי בצומת סביון דרושות אחיות לתפקיד אחות אחראית מחלקה.
תנאים טובים למתאימים.
היקף משרה: משרה מלאה
דרישות התפקיד:
נדרש נסיון בגריאטריה.

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

תיאור המשרה:
למרכז גריאטרי בצומת סביון דרושים מטפלים סבלנים לעבודה עם קשישים.
היקף משרה: עבודה במשמרות

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

דרושים נוף חן -רמת גן

תיאור המשרה:
לנוף חן רמת-גן דרושים מטפלים סבלנים לעבודה עם קשישים.
היקף משרה: עבודה במשמרות

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

תיאור המשרה:
לנוף חן רמת גן דרושים אחים/ות לעבודה במשמרות.
דרישות התפקיד:
נדרש נסיון בגריאטריה.

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

דרושים הדרים -רמת גן

תיאור המשרה:
להדרים רמת-גן דרושים מטפלים סבלנים לעבודה עם קשישים.
היקף משרה: עבודה במשמרות

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

תיאור המשרה:
למרכז הדרים רמת גן דרושים אחים/ות לעבודה במשמרות.
דרישות התפקיד:
נדרש נסיון בגריאטריה.

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

דרושים הוד השרון

תיאור המשרה:
למרכז גריאטרי בהוד השרון דרושים מטפלים סבלנים לעבודה עם קשישים.
היקף משרה: עבודה במשמרות

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

תיאור המשרה:
למרכז גריאטרי בהוד השרון דרושים אחים/ות לעבודה במשמרות.
דרישות התפקיד:
נדרש נסיון בגריאטריה.

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

דרושים נוף הגפן -חיפה

תיאור המשרה:
לנוף הגפן – חיפה דרושים מטפלים סבלנים לעבודה עם קשישים.
היקף משרה: עבודה במשמרות

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

תיאור המשרה:
לנוף הגפן חיפה דרושים אחים/ות לעבודה במשמרות.
דרישות התפקיד:
נדרש נסיון בגריאטריה.

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

דרושים עכו

תיאור המשרה:
לבית בעכו דרושים מטפלים סבלנים לעבודה עם קשישים.
היקף משרה: עבודה במשמרות

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

תיאור המשרה:
לבית בעכו דרושים אחים/ות לעבודה במשמרות.
דרישות התפקיד:
נדרש נסיון בגריאטריה.

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

דרושים חדרה

תיאור המשרה:
לבית בחדרה דרושים מטפלים סבלנים לעבודה עם קשישים.
היקף משרה: עבודה במשמרות

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

תיאור המשרה:
לבית בחדרה דרושים אחים/ות לעבודה במשמרות.
דרישות התפקיד:
נדרש נסיון בגריאטריה.

מודעות הדרושים מופנות לגברים ונשים כאחד ונוסחו בלשון זכר/נקבה לצורכי נוחות בלבד

קורות חיים בצירוף פרטי המשרה נא לשלוח לפקס 03-7612249 או למייל ilanitD@tl-care.co.il

Scroll to Top
גלילה למעלה