l care logo

לוח פעילויות וחוגים לדיירים - בית אבות עכו

עכו- תוכניות תעסוקה

שעות/ימים יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'

בוקר טוב, התמצאות, ענייני היום

08:30-9:00

תחילת נושא

מוסיקה

קבוצת נושא

הפעלה בתנועה
גירוי חושים
קבלת שבת

9:00-10:00

הפעלה בתנועה

מולטימדיה

צפיה בסרט ודיון עליו

התאמה והרכבה

טיפוח חן
טעמים שאהבנו
/ ימי הולדת

10:00-10:15

אקטואליה
יצירה
גירוי חושים
סיפור בתמונה
בית קפה
יצירה

10:15-11:30

התאמה והרכבה
בינגו
עבודות פרטניות
ספריה
ביקור משפחות
סיכום נושא

עכו - לוח פעילויות

שעות/ימים יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'

08:30-9:30

הפעלה בתנועה

הפעלה בתנועה

הפעלה בתנועה

הפעלה בתנועה

קבוצת נושא

הפעלה בתנועה

09:30-10:30

באולינג

גירוי חושים

משחק רצפה
גירוי חושים
בית קפה
קבלת שבת

10:30-11:30

עבודות יד שונות
ומשחקי שולחן

עבודות יד שונות 
ומשחקי שולחן

עבודות יד שונות
ומשחקי שולחן
צפייה בסרט
טיול בגינה/ גינון
אפיה / בישול

13:00-15:00

15:00-17:00

הפעלה בתנועה
עבודות יד שונות
ומשחקי שולחן
גירוי חושים
מסיבה
אקטואליה

בחגים ומועדים מיוחדים ייתכנו שינויים בהתאם.

Scroll to Top
גלילה למעלה