l care logo

לוח פעילויות וחוגים לדיירים - בית אבות צומת סביון

שעות/ימים יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'

09:00-12:00
קומה 1

פעילות יצירה, אקטואליה,

סיפורת, יצירה

פעילות יצירה, אקטואליה,

סיפורת, יצירה

קבוצת נושא

פעילות יצירה, אקטואליה,

חידונים, ביוגרפיה

סדנת טיפוח
ליצנית רפואית

09:00-12:00
קומה 2

פעילות יצירה, אקטואליה,

סיפורת, יצירה

פעילות יצירה, אקטואליה,

סיפורת, יצירה

אקטואליה, משחקי

שולחן, התעמלות

פעילות יצירה,אקטואליה, 

חידונים, ביוגרפיה

סדנת טיפוח
ליצנית רפואית

09:00-12:00
קומה 3

פעילות שימור,

מוטוריקה עדינה

פעילות שימור,

מוטוריקה עדינה

סדנת מוסיקה

פעילות יצירה

בליווי מוסיקה

סדנת טיפוח
ליצנית רפואית

09:00-12:00
קומה 4

התעמלות, יצירה,

אקטואליה,

סיפורת

פעילות יצירה

בכורסא

(מוזיאון וירטואלי)

סדנת מוסיקה

פעילות יצירה,

אקטואליה,

חידונים, ביוגרפיה

סדנת טיפוח
ליצנית רפואית

16:00-18:00

חוגים למשתתפים

מכל הקומות

פרשת השבוע

משחקי חשיבה

פעילות יצירתית

קומות 2,3,4

ערב מוסיקה

תימנית

משחקי חשיבה

פעילות יצירתית 

קומות 1,2,4

פעילות יצירתית

קומות 1,3

ליצנית רפואית

17:00-18:30

מועדון סרט

16:30-18:00

מועדון הספורט

השמעת שירים

לדיירים בכל

הקומות

קומה 1
קומה 2
קומה 3
קומה 4
שבת שלום

בחגים ומועדים מיוחדים ייתכנו שינויים בהתאם.

Scroll to Top
גלילה למעלה