l care logo

אפשרויות למימון בית אבות

אפשרויות למימון בית אבות

מימון בית האבות
מימון בית האבות

ככל שהזמן עובר, אין זה בלתי נמנע ובני משפחה הקרובים אלינו מזדקנים, כך שאנחנו נאלצים להתמודד עם הסוגיה המורכבת והיא – להעביר אותם לבית אבות.

ההחלטה על מעבר לבית אבות יכולה להתרחש באופן פתאומי עקב מצב בריאותי שהתדרדר למצב סיעודי הדורש טיפול ומעקב צמודים, או שהיא יכולה להופיע בהדרגה ולהפוך למוחשית יותר כאשר עולה הקושי לספק לאותם קרובים את הטיפול המסור לו הם זקוקים.

כך או כך, ההחלטה היא תמיד קשה, מה גם שמעבר לבית אבות דורש מימון כלכלי ולא לכולם יש הון עצמי אותו הם יכולים לרתום לצורך העניין.

אם כן מה הן האפשרויות הקיימות למימון בית אבות? לפניכם כל הפרטים.

גיוס משאבים והון עצמי

ישנם קשישים ולהם משאבים כמו למשל הון עצמי שמקורו בנכסים, בפנסיה, בדירת מגורים, בקצבאות שונות וכיוצא בזה.

ניתן לגייס משאבים אלו על מנת שישמשו למימון השהות בבית אבות.

ישנם קשישים אשר מעדיפים להשכיר את ביתם או אף למכור אותו וכך לעמוד בתשלום העלות של בית אבות.

במידה ואין ברצונכם למכור את הבית, באפשרותכם לקחת משכנתא כנגד שיעבוד הנכס.

המשכנתא למעשה תספק את המימון לתשלום בעבור בית האבות והיא תוחזר רק במועד פטירת הקשיש.

במידה והסכום נפרע במלואו, הנכס יישאר בידי יורשיו ובמידה ולא, הדירה תימכר והסכום שיתקבל בעבורה ישמש להחזרת החוב, כולל הריבית עליו.

קבלת קוד ממשרד הבריאות

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קשיש המוגדר כסיעודי או כתשוש נפש זכאי למימון האשפוז בבית אבות ממשרד הבריאות, בהתאם לנהלי המשרד.

כדי להיחשב כזכאי למימון, על המועמד ובני משפחתו להוציא קוד גריאטרי וכדי לעשות כן, עליהם להגיש בקשה לאשפוז סיעודי הכוללת את כל המסמכים הנדרשים ביניהם – טופס פנייה לסידור מוסדי, טופס המכיל מידע רפואי, דוח סוציאלי וכדומה.

במידה והקשיש יסווג כסיעודי או כתשוש נפש, הרי שהוא זכאי למימון, יחד עם זאת יש לציין, כי עדיין על המשפחה והקשיש בעצמו לשלם השתתפות עצמית.

כמו כן, הסיוע במימון יינתן רק לצורך אשפוז בבית אבות הפועל באישור משרד הבריאות ואשר לו הסכם בר תוקף עם המשרד.

קצבאות וביטוחים

על פי חוק ביטוח זקנה, כל תושב ישראל אשר מגיע לגיל פרישה זכאי לקצבת זקנה וזאת במידה ושילם ביטוח זקנה ונמצא זכאי על ידי המשרד לביטוח לאומי.

סכום הזכאות החודשי הנו קבוע, כאשר קשיש מעל לגיל 80 זכאי לקבלת קצבה גבוהה יותר, כמו כן לרשותם של הזכאים עומדת הזכות לבדוק באם הם יכולים לקבל תוספת לקצבה המוכרת גם כתוספת תלויים בעבור בני משפחה אחרים כגון ילדים בת זוג וכדומה.

מלבד הקצבאות שמגיעות לקשישים על פי חוק, רבים האנשים אשר מבוטחים גם באופן פרטי ולהם ביטוח בריאות או ביטוח סיעודי, אשר אותם גם ניתן לנצל לצורך תשלום עלות האשפוז בבית אבות.

ישנם קשישים אשר זכאים להקלות מס שונות, אשר גם הן יכולות להקל על המימון או התשלום החודשי בעבור השהות.

מימון מטעם הרשות המקומית

לא פעם ההשתתפות במימון בית האבות נעשית גם על ידי הרשויות המקומיות וזאת בהתאם לבדיקת זכאות הבודקת את מצבו הכלכלי של הקשיש ובני משפחתו, המתבצעת על מנת לקבוע את גובה ההשתתפות.

יש לציין כי גם במקרים אלו יש צורך בהשתתפות עצמית של הקשיש או בני משפחתו, אולם כל עזרה היא ברוכה ולכן זו גם אופציה ששווה לבדוק וכדאי לשקול.

בתים בפריסה ארצית
0
שנות פעילות
0
עובדים מסורים
0
דיירים מרוצים
0

מתלבטים מה מתאים לצרכים שלכם ?

מוזמנים לשיחת אבחון והכרות עם נציגי הרשת. בשיחה נציג בפניכם את האפשרויות השונות ולאור מצבו של בן המשפחה שלכם נמליץ על השיבוץ המוצע.

Scroll to Top
גלילה למעלה