l care logo

לשלם עבור בית אבות

לשלם עבור בית אבות

מימון המגורים בבית האבות
מימון המגורים בבית האבות

בית אבות מספק לקשישים מקום מגורים נוח ומחבק, המעניק להם שלוש ארוחות ביום, שירותי כביסה וניקיון, השגחה רפואית, שירותי שמירה וביטחון ומגוון פעילויות חברתיות.

המגורים בבית אבות ידועים כשירות יעיל אך יקר.

לפיכך, המכשול העיקרי הניצב בפני קשישים רבים במציאת מסגרת הולמת למצבם שתאפשר להם לחיות ברמת חיים נאותה – היא יכולתם הכלכלית.

על מנת להקל על אלו המתקשים במימון המעבר והשהייה, ולשם דאגה לרווחת הקשיש, מוצעים כיום מגוון מקורות מימון ע"פ קריטריונים שנקבעו מראש, אשר חשוב להיות מודעים אליהם ולהיעזר בהם:

ביטוח סיעודי

1) ביטוח סיעודי דרך קופת חולים – ביטוח סיעודי אחיד לכל המבוטחים, ללא יכולת להתאים את הפוליסה לצרכים האישיים.

גובה הפרמיה מתייקר עם הגיל, תקופת הפיצוי בדרך כלל מוגבלת בזמן (עד-5 שנים) וסכום הפיצוי נמוך יחסית להוצאות הניכרות של אדם במצב סיעודי.

2) ביטוח סיעודי פרטי – תנאי הביטוח שונים מחברה לחברה, אך באופן כללי פוליסת ביטוח סיעודי פרטית מאפשר לכל מבוטח להגדיר מראש את גובה התגמול החודשי שברצונו לקבל במקרה ויקלע למצב סיעודי, כבר בעת רכישת הפוליסה.

סיוע כלכלי לניצולי שואה

ניצולי שואה זכאים לזכויות רבות, ביניהן סיוע סיעודי מגופים ממשלתיים כגון הביטוח הלאומי, סיוע מהקרן לרווחת נפגעי שואה, סיוע מקרנות נוספות על פי קריטנריונים מוגדרים, וסיוע ומגופים התנדבותיים.

מימון שהיה בבית אבות על ידי משרד הרווחה (קיים בחלק מבתי האבות)

אגף שירותי הרווחה בעיריית מטפל בהשמת קשישים בבתי אבות, לאחר שהתקשו לתפקד באופן עצמאי בקהילה.

הטיפול נעשה בעקבות פנייתם האישית או פניות קרובי משפחתם, וההוצאות על בית האבות ממומנות על ידי משרד העבודה והרווחה, העירייה, ודמי השתתפות עצמית של הקשישים וקרוביהם בהתאם ליכולתם הכלכלית.

זכאותו של הקשיש לסיוע מצד משרד הרווחה וגובה ההשתתפות העצמית בהוצאות ההחזקה, נגזרים מנתוני הצהרת רכוש ומקורות ההכנסה של הקשיש.

משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה היא למעשה הלוואה הניתנת לקשיש, כאשר הביטחון היחיד הנדרש לקבלתה הוא בית המגורים שלו.

בעת פטירת הקשיש או לאחר הפסקת השהייה בבית האבות מכל סיבה שהיא, המשכנתא ההפוכה משולמת באמצעות הכספים המתקבלים ממכירת הדירה.

ככל שגילו מבוגר יותר וככל שערך הדירה גבוה יותר, כך הסכום המתקבל במשכנתא גבוה יותר.

חשוב לציין כי בעלות הדירה אינה עוברת לידי אף אחד אחר בשל המשכנתא ההפוכה ואינה משתנה בשום שלב.

ההלוואה מוחזרת אך ורק על ידי מכירת הדירה, והחזרתה מתבצעת בצורה ישירה באמצעות בעלי הנכס או באמצעות בית האבות.

כמו כן, ההפרש בין הסכום שהתקבל ממכירת הדירה ליתרת ההלוואה מוחזר לבעל הדירה או ליורשיו.

בתים בפריסה ארצית
0
שנות פעילות
0
עובדים מסורים
0
דיירים מרוצים
0

מתלבטים מה מתאים לצרכים שלכם ?

מוזמנים לשיחת אבחון והכרות עם נציגי הרשת. בשיחה נציג בפניכם את האפשרויות השונות ולאור מצבו של בן המשפחה שלכם נמליץ על השיבוץ המוצע.

Scroll to Top
גלילה למעלה