l care logo

מבחן התלות

מה הוא מבחן התלות?

מבחן התלות, או בשמו הלועזי, ADL, נועד לקבוע את זכאותו של קשיש לקבלת קצבת סיעוד ו/או עובד זר סיעודי.

מבחן התלות מבוצע בבית הקשיש, על ידי הביטוח לאומי, כשהבוחן בפועל הוא אח/אחות או רופא גריאטרי. 

למבחן ADL יש שלושה אלמנטים מרכזיים:

  • הערכת התפקוד של הקשיש והעזרה שהוא זקוק לה.
  • בדיקה האם הקשיש מתגורר לבדו.
  • הערכה של הצורך להשגחה על הקשיש.

איך נערך מבחן התלות?

הניקוד במבחן ADL הוא בין 0 ל-8 כש-0 ניתן לתפקוד מלא ו-8 ניתן לחוסר תפקוד מוחלט. 

חמשת התחומים שבהם נקבע התפקוד של הקשיש הם:

שליטה בהפרשות, רחצה, אכילה, הלבשה וניידות. 

להלן טווח מידת העזרה בכל הסעיפים:

שליטה בהפרשות

ציון 8- קשיש אשר אינו שולט בשני הסוגרים וזקוק לסיוע מלא בפעולות ניידות, הלבשה והיגיינה.

ציון ביניים- קשיש אשר זקוק לעזרה באחת מהפעולות הבאות – ניידות, הלבשה או היגיינה. 

ציון 0- קשיש עצמאי לחלוטין או כזה שזקוק לעזרה קלה בהחתלה או בליווי בלילה.

אכילה

ציון 0- קשיש אשר מסוגל להכין לעצמו אוכל, לשתות ולקחת תרופות.

ציון ביניים- קשישים עיוורים, קשישים הזקוקים לעזרה בנטילת תרופות או כאלה שזקוקים לעזרה באכילה ובשתייה.

ציון 8- קשיש התלוי לחלוטין בעזרה לאכילה ולשתיה.

רחצה

ציון 0- קשיש המתרחץ ללא עזרה.

ציון ביניים- קשיש הזקוק לעזרה קלה ברחצה.

ציון 8- מי שזקוק לעזרה מלאה ברחצה. 

הלבשה

ציון 0- קשיש שאינו זקוק לעזרה בהלבשה, גם אם כרוך בכך מאמץ קל.

ציון ביניים- קשיש הזקוק לעזרה קלה בהלבשה או בעזרה בבחירת הבגד.

ציון 8- קשיש הזקוק לעזרה מלאה בהלבשה ובבחירת בגד. 

ניידות

ציון 0- קשיש עצמאי בהליכה או כזה שמשתמש בעזרי הליכה במאמץ קל. 

ציון ביניים- קשיש עיוור או שנעזר בכסא גלגלים. 

ציון מירבי- קשיש הנעזר בכסא גלגלים או מרותק למיטה. 
Scroll to Top
גלילה למעלה